Οι επιπτώσεις του χρηματιστηρίου ρύπων στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας

Στην εκδήλωση «Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) στον τομέα της ενέργειας: Προηγούμενες επιδόσεις και ευκαιρίες στο πλαίσιο της αναθεώρησης», συμμετείχε ο Νίκος Μάντζαρης στις 29 Νοεμβρίου 2021, αναλύοντας τη σχέση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) με την ελληνική ενεργειακή πολιτική.

Στην εκδήλωση που συντόνισε ο Francisco Ferreira από το ZERO συμμετείχαν επίσης η Maria Pedroso Ferreira από την Πορτογαλική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  EDP, ο Domien Vangenechten από το E3G και ο Sam Van den Plas από το Carbon Market Watch.

Στην παρουσίασή του, ο Νίκος Μάντζαρης περιέγραψε αναλυτικά πώς η αποτυχία της ΔΕΗ και της ελληνικής κυβέρνησης να πάρει εξαίρεση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών για τις λιγνιτικές μονάδες κατά την προηγούμενη αναθεώρηση του ΣΕΔΕ (2015-2018), σήμανε την αρχή του τέλους για τη ελληνική λιγνιτική βιομηχανία. Εξήγησε επίσης πώς η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών δικαιωμάτων εκπομπών CO2, η οποία προήλθε ως αποτέλεσμα των υπόλοιπων αλλαγών του ΣΕΔΕ, οδήγησε σε ραγδαία μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, καθώς και την πολιτική απόφαση για απολιγνιτοποίηση ως το 2028. Αφού περιέγραψε ποσοτικά τα κλιματικά οφέλη από τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, παρουσίασε τα δημόσια έσοδα τα οποία έχει εισπράξει η Ελλάδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών την περίοδο 2013-2021, καθώς και την κατανομή τους σε διάφορες χρήσεις.

Ακολούθησε συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά ποικιλία θεμάτων όπως οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές της ενεργοβόρου βιομηχανίας, η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα.

Η εκδήλωση ήταν μέρος σειράς συναντήσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου LIFE ETX στο οποίο μετέχουν 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις και δεξαμενές σκέψης από όλη την Ευρώπη μεταξύ των οποίων και το Green Tank. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ευρωπαϊκή και τις εθνικές πολιτικές για τις τιμές του άνθρακα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.