Το ορυκτό αέριο δεν είναι “πράσινο”

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρήκε ότι για να πετύχουμε τον κλιματικό στόχο του -55% ως το 2030, η κατανάλωση ορυκτού αερίου πρέπει να μειωθεί κατά 30% ως το 2030, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για νέες υποδομές ορυκτού αερίου μετά το 2021, συμπεριλαμβανομένων και των εξορύξεων.

Ωστόσο υπάρχει μεγάλη πίεση για να συμπεριληφθούν τεχνολογίες με καύσιμο ορυκτό αέριο ανάμεσα στις «πράσινες» επενδύσεις, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Το Green Tank ενώνει τη φωνή του μαζί με άλλες 149 ΜΚΟ και δεξαμενές σκέψεις από ολόκληρη την Ευρώπη ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ΜΗΝ συμπεριλάβει υποδομές ορυκτού αερίου ανάμεσα σε αυτές που θεωρούνται βιώσιμες.

Διαβάστε την πλήρη επιστολή εδώ: https://bit.ly/3u6BWPS