Για τις νέες υποδομές LNG στην Ελλάδα

Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς στην Ελλάδα, εκτοπίζοντας τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα και συγκρατώντας τις τιμές της ενέργειας, τα σχέδια για τη δημιουργία νέων υποδομών αερίου στη χώρα εγείρουν ερωτήματα. Συμβάλλοντας στο δημοσίευμα που υπογράφει η ομάδα του Energy Intelligence με τίτλο «Greece Focuses on Exports as LNG Regas Capacity Grows», η Ιωάννα Σούκα, Αναλύτρια Δεδομένων, υποστηρίζει ότι «υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι νέες υποδομές LNG, που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, να μετατραπούν σε λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία».

Πράγματι, το άρθρο υπογραμμίζει την πλεονάζουσα δυναμικότητα επαναεριοποίησης που έχουν οι νέες Μονάδες Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Αερίου (FSRU) – Αλεξανδρούπολη, Διώρυγα Gas, Argo και Θεσσαλονίκη – δεδομένου ότι η ζήτηση αερίου στην Ελλάδα, τις γειτονικές χώρες και την ΕΕ παρουσιάζει πτωτική τάση. Σχετικά με αυτό, το δημοσίευμα αναφέρει το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα της Ελλάδας (Νοέμβριος 2023), σύμφωνα με το οποίο τα έργα της Αλεξανδρούπολης και της Διώρυγα Gas είναι έργα που «δημιουργούν ‘ένα κατάλληλο περιθώριο δυναμικότητας υποδομών’. Τα άλλα έργα θα εξεταστούν στο πλαίσιο των πιθανών πρόσθετων αναγκών μεταφοράς αερίου, δεδομένου ότι οι προβλέψεις της αγοράς δείχνουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετες υποδομές εισαγωγής αερίου για τον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς».

Σχολιάζοντας αυτό το σημείο, η Ιωάννα Σούκα υποστήριξε ότι «οι νέοι σταθμοί LNG δεν σχεδιάζονται για να συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά προορίζονται για την αποκόμιση κέρδους από τις εξαγωγές σε γειτονικές χώρες». Το επιχείρημά αυτό βασίζεται σε δεδομένα που δείχνουν ότι η κατανάλωση αερίου στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 10% σε περίπου 4,4 δισ. κυβικά μέτρα πέρυσι, μετά από πτώση 19% το 2022, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται. Ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζει η Ιωάννα Σούκα, ακόμα και ο μοναδικός σταθμός επαναεριοποίησης της χώρας στη Ρεβυθούσα με δυναμικότητα 7 δισ. κυβικά/έτος είναι πιθανό να μην αξιοποιηθεί πλήρως, καθώς το ρεκόρ των 3,3 δισ. κυβικών μέτρων που υποδέχτηκε το 2022 εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από την αναμενόμενη εγχώρια ζήτηση της Ελλάδας για το 2030, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,2 δισ. κυβικά μέτρα.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2023 και είναι διαθέσιμο με συνδρομή στο energyintel.com.